Svetovalne konference

IRAN – TRG, KI VABI A NE VSE, ZGOLJ DRZNE IN ODLOČNE

PONUDBA :
ORGANIZACIJA SVETOVALNE KONFERENCE V VAŠEM PODJETJU NA TEMO » KAKO NASTOPITI IN OSTATI NA IRANSKEM TRGU «

Spoštovani,
Z veseljem vam sporočam, da smo v našem podjetju pripravili novo poslovno vejo sodelovanja v smislu organizacije poslovne konference v vašem podjetju. Tema dogodka je : Iran je dosegljiv a osvojitev tega 80 miljonskega trga je vezana na temeljito predpripravo.
Slovenija je dolga leta Iran tretirala za nezanimiv trg, zaprla veleposlaništvo in dosledno izvajala sankcije, ter s tem neposredno postavljala ovire še tistim redkim slovenskim podjetjem, ki so kljub vsemu želeli poslovati z Iranom. Sedaj se sankcije ukinjajo in naenkrat je interes za naskok na poslovni trg Irana, zelo visok. Vendar z vso odgovornostjo izjavljam, da je pot do uspeha kljub odprtim vratom, dokaj zapletena in zahtevna. Iranska poslovna politika je unikatna, posebna in zapletena in je za nepoznavalce uničujoča.  Prijaznost, gostoljubje, strinjanje z vami in vašimi predlogi ter ustrežljivost, vas toliko zavede, da boste pozabili kaj je prav in kaj ne.  Brez dobrega poznavanja Irana, njegove zgodovine, poslovne politike, družbenega in socilanega efekta prebivalstva, kupne  moči, konkurence ter mnogo drugih informacij, je boljše ne podati se na ta trg.
Imam več kot 30 let izkušenj na tem trgu, poznam v celoti iransko poslovno politiko, kulturo naroda, razumem in govorim Farsi, sem poročen z Iranko in s tem seznanjem z realnostjo družinskega življenja, ki je še kako pomembno pri spoznavanju kulture naroda in njihove miselnosti. Skratka poznam ali imam v glavi sistem poslovanja, ki gotovo prinese rezultate.
V Sloveniji se pojavlja veliko posameznikov,organizacij in združenj, ki reklamirajo asistence na pohodu na iranski trg. To pomeni, da ima sleherni posameznik možnost izbirati med ponudniki storitev. Kaj izbrati, pa je seveda izključno vaša cenjena odločitev.
Prednosti poslovne konference v vašem podjetju :

 1. Dosedaj so bile tovrstne poslovne konference organizirane bodisi na GZS, območnih zbornicah ali pa jih je Proming skupina d.o.o. organizirala po različnih mestih Slovenije. Seveda so bili ti dogodki povezani s plačilom kotizacije na osebo. Praviloma se je konference udeležila ena oseba iz neke firme, saj je treba gledati tudi na upravičenost dogodka s strani finančnega vložka.
 2. Mi ponujamo takšen dogodek neposredno v vašem podjetju ali organizaciji. Seveda je tu prednost, da ni potrebno potovati na mesto dogodka in s tem prihranite, stroške potovanja in izgubo dragocenega časa zaradi potovanja.
 3. Kljub temu, da imamo mi sedež firme v Mariboru, je organizacija poslovne konference ne glede na to, možna v vsakem delu Slovenije. Lokacija vaše firme ne predstavlja nobene ovire za izvedbo dogodka.
 4. Ena od temeljnih prednosti poslovnega posveta v vaši firmi je prisotnost neomejenega števila zaposlenih. Na vas je ali boste na posvet povabili le enega, 10 ali 100 in več oseb. Za razliko od konferenc zunaj vaše firme, lahko sodelujejo vsi , ki so tako ali drugače povezani z izzivom nastopa na novem iranskem trgu.
 5. Tudi če že sodelujete na iranske trgu, je konferenca dobrodošla, saj nikoli ni dovolj informacij iz  prakse, ki se jih ne da dobiti na spletu ali na drugih javnih mestih. Tak dogodek lahko le koristi pri dvigu poslovnih rezultatov, sprememba načina poslovanja, več previdnosti na zadevah, kjer ste do sedaj grešili itd.
 6. Konferenca časovno ni omejena. Kratek uvod gostitelja, nastop glavnega predavatelja in enega nejvečjih poznavalcev Irana v Sloveniji in širše g. Franca Lenharta in na kraju vprašanja, odgovori, pogovori, svetovanja itd.
 7. Naslednja prednost je v tem, da se na tem dogodku pogovarjamo o vas, vaši firmi, vaših izdelkih, storitvah in vaših možnostih za nastop ali povečanju obsega deleža na Iranskem trgu. Na splošnih konferencah je med 20 in 50 prisotnih in veliko časa poslušate problematiko in želje drugih firm, ki za vas niso pomembne. Tukaj pa ste samo vi in vaša firma.
 8. Vsaka firma, ki bo pripravljena speljati dogodek  na svojem naslovu bo vsak mesec prejemala novice iz Irana na 20-30 straneh, brezplačno. Firma Proming d.o.o. bo tudi po tem dogodku na razpolago za kratke nasvete, asistenco, pomoč pri izvozu po telefonu ali drugih virih komuniciranja.
 9. Izvedba konference neposredno v vaši firmi bo predhodno dogovorjena datumsko in časovno v okviru od ponedeljka do petka.  Po potrditvi organizacije konference,datuma in ure, Proming skupina izstavi račun, ki mora biti poravnan pred realizacijo poslovnega dogodka.
 10. Finančna plat organizacije poslovne konference o Iranu na naslovu vaše firme je naslednja :
  1. Skupna cena prireditve znaša  470,00 EUR
  2. V ceno je vključen potni strošek in dnevnice predavatelja
  3. Predavanje največjega strokovnjaka za področje Irana v Sloveniji in mnogo širše v Evropi
  4. Vsaka firma prejme v okviru zgornjega zneska dve knjigi in sicer Priročnik za poslovanje z Iranom II, slovar slovensko-iranskega jezika, primeren za poslovneže in druge obiskovalce Irana
  5. Pismeno gradivo z naslovom » temeljna pravila za uspešen nastop na iranskem tržišču »
  6. Vse ostale knjige Franca Lenharta ( skupaj 14 knjig ) , je možno na konferenci kupiti s 25% popustom. Velja le na dan konference v vaši firmi.

V kolikor je želja in potreba posameznega podjetja, da naše firma pomaga pri komuniciranju s poslovnimi partnerji v Iranu, da pomagamo pri sestavi izvozne ali uvozne dokumentacije, pakiranja, plačila itd, je možno podpisati poseben poslovni dogovor,ki pa nima veze z zgornjo ponudbo.

Z veseljem pričakujemo vaš poztiven odziv.